Ett miljömedvetet företag

Vår miljöpolicy är:

Inom Vestbjergs Autolack AB kan verksamheten medföra risker för miljön. Naturligtvis skall vi inom företaget och dess anställda följa de lagar och föreskrifter som finns för denna typ av verksamhet.

  • Inom Vestbjergs Autolack AB kan verksamheten medföra risker för miljön.
  • Naturligtvis skall vi inom företaget och dess anställda följa de lagar och föreskrifter som finns för denna typ av verksamhet.
  • Att vår miljöarbete skall vara målmedvetet och långsiktigt.
  • Att arbeta för en ständig förbättring och skall leda till minskad belastning på miljön.
  • Att använda miljöanpassade produkter.
  • Att återvinna och sortera i bästa möjliga mån.
  • Att utbilda och informera personalen om miljöfarliga produkter i vårat arbete.

Miljö- och Verksamhetspolicy.

Vi skall tillhandahålla våra kunder produkter och tjänster till en kvalitetsnivå som väl överensstämmer med de kundkrav som gäller för respektive leverans.
Leveranser till kund skall också med realistiska, tekniska och ekonomiska resurser, ske på ett sätt som innebär minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
Vi skall vid arbete med kunds produkter säkerställa att ingående material/komponenter, egna eller inköpta produceras med modern teknik och på ett sätt som säkerställer kundkrav som kan vara aktuella för respektive order, samt att produktionen drivs på ett sätt även säkerställer uppställda kvalitetsmål kan uppfyllas.

Dessutom att sådana produkter även tillverkas på ett sätt som begränsar negativ miljöpåverkan samt så att våra uppsatta miljömål kan infrias.

Vi skall utbilda och fortbilda personalen för att säkra vårt kvalitet- och miljöarbete samt för att säkerställa att det drivs mot ständiga förbättringar.

Vi skall följa tillämplig lagstiftning som berör företaget.

Snabbanslutning